Utrzymanie czystości we Wspólnotach Mieszkaniowych, Spółdzielniach Mieszkaniowych

Home / Utrzymanie czystości we Wspólnotach Mieszkaniowych, Spółdzielniach Mieszkaniowych

Nasza firma ZAP&GO ma ściśle określony profil działalności i charakteryzuje się indywidualnym podejściem do Klienta. Oferowane usługi dedykujemy Wspólnotom i Spółdzielniom Mieszkaniowym oraz obiektom o charakterze biurowo – usługowym, które cenią sobie jakość i profesjonalizm.

Dążymy do tego, aby zakres oferowanej usługi oraz ich częstotliwość spełniały Państwa potrzeby i oczekiwania. Posiadamy niezbędną wiedzę jak i zasoby organizacyjne by zapewnić najwyższy standard realizacji kontraktu. Korzystamy ze sprzętu renomowanych firm, wykorzystując chemię bezpieczną dla środowiska i odpowiednio dobraną do materiałów zastosowanych w pomieszczeniach.

Dedykowaną ofertę cenową wraz z ustaleniem harmonogramu prac określamy na podstawie oględzin nieruchomości oraz oczekiwań Klienta.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania osobiście lub telefonicznie. Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Harmonogram i zakres wykonywanych prac

 

PRACE WYKONYWANE CODZIENNIE W DNI POWSZEDNIE

KLATKI SCHODOWE Zamiatanie klatek schodowych od najwyższego do najniższego poziomu,
Czyszczenie wycieraczek przy drzwiach wejściowych do klatek;
Utrzymanie czystości w dźwigach osobowych (kabiny, drzwi, prowadnice);
Mycie podłogi w wejściach do klatek i holu na parterze oraz schodów do pierwszego piętra;
Mycie szyb w drzwiach wejściowych do klatek (pierwszych i drugich);
Mycie luster w holach wejściowych;
Usuwanie ulotek, reklamówek i wszelkich ogłoszeń umieszczonych poza tablicą ogłoszeń (m.in. z szyb na drzwiach, ze skrzynek pocztowych, sprzed lokali);
GARAŻE Zamiatanie posadzki garażu w razie potrzeby
Oczyszczenie garażu podziemnego ze wszelkich odpadów (z uwzględnieniem odpadów umieszczonych na wszelkich urządzeniach sieciowych np. rurach kanalizacyjnych itp.);
USUWANIE OPADÓW Monitoring wywozu odpadów wraz z powiadomieniem o zapełnieniu pojemników na recykling;
Utrzymanie czystości w altanie śmietnikowej – zamiatanie; mycie; dezynfekcja
TEREN ZEWNĘTRZNY OSIEDLA Zamiatanie ciągów komunikacji zewnętrznej (na terenie osiedla i dookoła) chodników, wjazdu do garażu;
Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu osiedla w tym trawników, opróżnianie pojemników na śmieci i psie odchody.

 

PRACE WYKONYWANE 2 RAZY W TYGODNIU

KLATKI SCHODOWE Mycie całej klatki schodowej (także pod wycieraczkami przy lokalach) z uwzględnieniem cokołów (po szczegółowym zamieceniu kurzu na cokołach),

 

PRACE WYKONYWANE 1 RAZ W TYGODNIU

KLATKI SCHODOWE Wycieranie z kurzu i czyszczenie zabrudzeń na szafkach elektrycznych, gazowych, skrzynkach pocztowych;
Mycie drzwi wejściowych do klatek (pierwszych i drugich);
Wycieranie włączników oświetleniowych oraz mycie tablic ogłoszeniowych;
Sprzątanie pomieszczenia administracji, pomieszczenia sanitarnego;
GARAŻE Wycieranie włączników oświetleniowych;
POMIESZCZENIA NA ODPADY Mycie pomieszczeń śmietnika.

 

PRACE WYKONYWANE 1 RAZ W MIESIĄCU

GARAŻE Mycie maszynowe posadzki w garażu podziemnym pod budynkiem
Wycieranie gaśnic, znaków informacyjnych, mycie bramy garażowej;
TEREN ZEWNĘTRZNY Mycie koszy na śmieci na osiedlu;
Mycie ławek (w okresie od marca do listopada);

 

PRACE WYKONYWANE 1 RAZ NA 3 MIESIĄCE

KLATKI SCHODOWE Mycie okien w pomieszczeniu wspólnoty;
Mycie lamp oświetleniowych na klatkach, holach i nad wejściami do klatek przy asyście konserwatora nieruchomości;
GARAŻE Mycie lamp oświetleniowych w garażu podziemnym przy asyście konserwatora nieruchomości.

 

PRACE WYKONYWANE 2 RAZY W ROKU

1.Mycie okien w okresie wiosennym marzec – kwiecień, w okresie jesiennym wrzesień – październik na oddzielne zlecenie.

 

PRACE WYKONYWANE W MIARĘ POTRZEB

1. Usuwanie pajęczyn,
2. Podczas opadów śniegu odśnieżanie ręczne lub mechaniczne chodników (na terenie i dookoła budynku), zjazdu do garażu, drogi ppoż. – czas reakcji do 3 godzin od pojawienia się opadów, wysypywanie piaskiem i mieszanką (zleceniodawca zapewnia sól i piasek do prawidłowego wykonania prac) zgodnie z potrzebami w godzinach od 6:00 do 20:00. Skuwanie oblodzeń od godziny 6.00 do godziny 20.00 przez 7 dni w tygodniu, czas reakcji do 3 godzin od rozpoczęcia opadów.

 

UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELONYCH*

1. Koszenie trawników – w okresie dynamicznego wzrostu – w miarę potrzeb
2. Podlewanie trawnika i uzupełnianie w związku z nieprawidłową eksploatacją – wg. potrzeb
3. Pielenie – w miarę potrzeb
4. Wertykulacja i nawożenie trawników – raz w sezonie
5. Usuwanie odchodów zwierząt
6. Pielęgnacja nasadzeń, przycinanie krzewów, drzewostanu
7. Grabienie liści
8. Doradztwo i współpraca w zakresie architektury zieleni np. uzupełnianie nasadzeń

* Zleceniodawca zapewnia korę, ziemię, nasadzenia (krzewy, drzewka itp.) itp. do prawidłowego wykonania prac

 

Schemat organizacyjny obsługi obiektu

Koordynator / opiekun obiektu:

  • Kierowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników
  • Kontrola jakości na obiektach nie rzadziej jak raz w tygodniu
  • Zaopatrywanie pracowników w niezbędne narzędzia pracy
  • Prowadzenie ewidencji środków chemicznych i higienicznych

Pracownik sprzątający:

  • Wykonywanie czynności według harmonogramu – zakres obowiązków

Wszystkie środki czystości i sprzęt zapewnia ZAP&GO.

Pracownicy serwisu sprzątającego są legalnie zatrudnieni. Są przeszkoleni w zakresie technologicznym. Nasi pracownicy są wyposażeni w profesjonalne stroje firmowe.